EXPOSICIÓ ANTERIOR

CARTOGRAFIES
Dolors Rusiñol Masramon

del 10 de juny al 24 de juliol de 2011

Exposició de pintures de la guanyadora del LXVIII Premi Centelles.