EXPOSICIÓ ANTERIOR

MOSTRA D'ARTISTES LOCALS
del 19 de desembre de 2009 al 7 de febrer de 2010

Exposició col.lectiva de 36 artistes residents o vinculats a Centelles.
Pintura, ceràmica, escultura i dibuix.