EXPOSICIÓ ANTERIOR

PREMI CENTELLES 2009
LXVII CONCURS DE PINTURA


del 30 d'agost al 12 d'octubre de 2009
Centre d'Art el Marçó vell i Capella de Jesús

ACTA D'ATORGAMENT DEL LXVII CONCURS DE PINTURA PREMI CENTELLES

Jurat del 67è. Concurs de Pintura PREMI CENTELLES:
Josep Paré Aregall, president (delegació per Decret d'Alcaldia núm. 146/2007)
Eduard Arranz Bravo
Joan Gardy Artigas
Robert Llimós Oriol
Miquel Vallduriola Matas
Jordi Vilarrodà Planas
Tere Roma Viñets, secretàriaExaminades les 139 obres presentades, el jurat decideix desqualificar les obres 70 i 139 per sobrepassar les dimensions màximes proposades. Queden, doncs, per concursar 137 obres.

Tot seguit es fa la votació per fer la selecció de les obres.


1a selecció: 39 obres
Números: 1, 2, 3, 4, 10, 18, 19, 21, 26, 31, 33, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 63, 65, 71, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 89, 90, 92, 99, 103, 104, 106, 107, 109, 114, 116 i 123.
2a selecció: 30 obres per exposar
Números: 2, 3, 4, 10, 18, 19, 21, 26, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 63, 65, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 90, 99, 104, 106, 107, 114, 116 i 123.
3a selecció: 18 obres
Números: 2, 4, 10, 18, 19, 21, 45, 50, 51, 52, 65, 77, 82, 83, 104, 106, 107 i 123.

El Jurat acorda atorgar:
PREMI CENTELLES a l'obra número 21 titulada N 41º 23'13.20 - 2º 10'19.88 de la qual és autora MÒNIKA GRYGIER FARRÉS.
1a MENCIÓ HONORÍFICA a l'obra número 83 titulada Dear Mr. Landscape de la qual és autor ALBERT ARRIBAS FORCADA.
2a MENCIÓ HONORÍFICA a l'obra número 4 titulada Oh sea... la Sese, la Bebe i la Dede, ok? de la qual és autora GLÒRIA FARRÉS COSTA.
El Jurat vol ressaltar l'obra número 65 titulada Movimiento en Si (02) de l'autor ARTHUR HENRIQUE SOUZA.El president dóna per finalitzat l'acte del qual, com a secretària, estenc aquesta acta que signen tots els membres del Jurat.Nº 21 - MONIKA GRYGIER FARRÉS
El Pasteral
Títol: N 41º23'13.20 - 2º10'19.88
Tècnica: Mixta s/metacrilat, grafit i acrílic
Mida: 60x122


Visita la web de l'artista guanyadora http://www.monikagrygier.com/
Acte de lliurament dels premis
El jurat i la comisió del concurs