EXPOSICIÓ ANTERIOR


JAVIER PRETEL  Pintures - TFM
Exposició del guanyador del LXII concurs de pintura Premi Centelles

del 13 de juny al 19 de juliol de 2015

Fira de mostres
               oli s/fusta - 89x116 cm        El meu treball actual està centrat en la recerca del que és característic i propi de la pintura, sobretot les qualitats no compartides i, per tant, exclusives que posseeix la pintura respecte altres mitjans.
Busco aquestes singularitats comparant les diferències que existeixen entre els mecanismes de representació d’un mitjà manual, com la pintura i un mitjà fotomecànic, com la fotografia i el vídeo. La no necessitat d’un model físic a representar i la manufactura són dues de les característiques principals de la pintura que intento evidenciar en la meva obra.
Com que treballo sense model natural o fotogràfic parteixo del record i la memòria, imatges més difuses que permeten aflorar l’error descriptiu i denotar la manufactura, cosa que dóna lloc a objectes simples amb formes errònies en escenaris atípics i incomplets. 
La conseqüència de tot això desemboca en unes escenes que posseeixen un aire d’irrealitat i funcionen com un error de lectura que produeix una pèrdua de sentit que convida a buscar-lo instintivament. 
Javier Pretel 


Home cinema
               oli s/fusta - 89x116 cm