EXPOSICIÓ ANTERIOR

mostra
d'artistes
locals 
del 14 de desembre de 2012 al 27 de gener de 2013

Col·lectiva d'artistes residents o vinculats a Centelles. 

Targetó de l'exposició: >>>