EXPOSICIÓ ANTERIOR

PREMI CENTELLES 2010
LXVIII CONCURS DE PINTURA

del 29 d'agost al 12 d'octubre de 2009
Centre d'Art el Marçó vell i Capella de Jesús